Film/Animation

Film/Animation


Korte animationsfilm er et stærkt medie, når man skal videregive

informationer til mennesker, som har en travl hverdag og ikke umiddelbart har

overskud til at gennemlæse en kompliceret tekst.